Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

15:01

March 28 2017

20:01
Musimy nauczyć się żyć chwilą obecną. Jeśli za często myślimy o przeszłości, męczymy siebie samych wyrzutami sumienia i rozżaleniem. Jeśli zbyt wiele oczekujemy od przyszłości, zaczynamy żyć w świecie iluzji. Jedyne, co jest naprawdę warte naszego trudu, to żyć pełnią życia tu i teraz...
— ''Wrócę po ciebie''
Reposted fromSalute Salute viaKahlua Kahlua

March 27 2017

20:54
9850 3500

Every f*cking time

Reposted frommyry myry viaretaliate retaliate
20:51
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
20:45
nie ma wszyscy i nie ma zawsze
— pani psycholog
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaKahlua Kahlua
20:43

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

20:43

March 17 2017

06:46
Masz prawo go kochać. Ale on ma prawo nie kochać Ciebie.
— Niewypowiedziane słowa bolą najbardziej

March 14 2017

21:03
I te momenty kiedy Cię chcę, a chcieć Cię nie powinnam.
— znowu i znowu

March 08 2017

07:18
9573 4aae 500
Reposted fromosaki osaki viaitmakesmecalm itmakesmecalm

March 07 2017

20:24

beyoncebeytwice:

when u make plans while ur in a good mood but then the day comes and you would actually rather die

Reposted fromlifeless lifeless viaprzytulanki przytulanki
20:22
6632 21c8
Reposted fromusual usual viaitmakesmecalm itmakesmecalm
20:22
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
20:19
9407 66d2
i coś tam jeszcze by się znalazło.
20:14
2291 b4a0

Clear water pools

Reposted frommyry myry viaitmakesmecalm itmakesmecalm
20:12
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viaitmakesmecalm itmakesmecalm
20:12
W ciągu 10 minut pomalowałam się, uczesałam się, ubrałam się, tysiąc razy powiedziałam "kurwa",i dalej już z  górki....  starałam się przeżyć kolejne godziny, starając się nie dostać złamania nerwowego, kurwicy albo histerii
— tysiace-mysli.soup.io
20:10
8574 f00e 500

nevver:

Stop playing with your food, Gaku

Reposted fromnoisetales noisetales viainsanedreamer insanedreamer

March 03 2017

21:49
2835 9947
Reposted fromMiziou Miziou viaitmakesmecalm itmakesmecalm
21:35
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl