Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

22:10

Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.

— o. Adam Szustak
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaitmakesmecalm itmakesmecalm
22:10
7410 d944
Reposted frommeem meem viaitmakesmecalm itmakesmecalm
08:06
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viadotkneszeptem dotkneszeptem
08:05
08:05
Reposted fromlordminx lordminx viaretaliate retaliate
08:04
3306 5584

February 26 2017

22:09

July 04 2015

07:30
4965 3eb6 500

lah-disputes:

I decided to create a masterpost that would help you with what you are struggling with. Hopefully any of the links below will help you!

Reminder; You’re going to be okay. What you are going through will pass, just remember to breathe. 

————————————————————————————-

Distractions;

Here are some distractions to help keep your mind occupied so you aren’t too focused on your thoughts. 

Sleep issues; 

 

Uncomfortable with silence; 

Anxiety; 


Sad, angry and depressed/depression; 


Isolation and loneliness; 

 

Self-harm;


Addiction; 

 

Eating disorders; 

 

Dealing with self-hatred;  

 

Suicidal; 

 

Schizophrenia;


OCD;


Borderline personality disorder; 

Abuse; 

 

Bullying;

 

Loss and grief; 

(Other loss and grief)

 

Getting help; 


Things you need to remember; 

 • - Don’t stress about being fixed because you’re not broken.
 • -Remember to remind yourself of your accomplishments. Tell yourself that you’re proud of yourself, even if you’re not. 
 • - This is temporary. You won’t always feel like this. 
 • -You are not alone. 
 • -You are enough. 
 • -You are important. 
 • -You are worth it. 
 • -You are strong. 
 • -You are not a failure, 
 • -Good people exist. 
 • -Reaching out shows strength. 
 • -Breathe. 
 • -Don’t listen to the thoughts that are not helping you. 
 • -Give yourself credit. 
 • -Don’t be ashamed of your emotions, for the good or bad ones. 
 • -Treat yourself the same way as you would treat a good friend. 
 • -Focus on the things you can change. 
 • -Let go of toxic people. 
 • -You don’t need to hide, you’re allowed to feel the way you do. 
 • -Try not to beat yourself up. 
 • -Something is always happening, you don’t want to miss out on what’s going to happen next. 
 • -You are not a bother.
 • -Your existence is more than your appearance. 
 • -You are smart. 
 • -You are loved. 
 • -You are wanted. 
 • -You are needed. 
 • -Better days are coming. 
 • -Just because your past is dark, doesn’t mean your future isn’t bright. 
 • -You have more potential than you think. 
 • - Your value doesn’t decrease based on someone’s inability to see your worth.


Please remember to look after yourself and know that you are more than worth it and you deserve to be happy. Keep smiling butterflies x

princess-amelia-millikan
07:23
Respire (2014)
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viadusz dusz

July 03 2015

19:10
0137 cd72 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viainsanedreamer insanedreamer
19:09
nie lubię grzecznych chłopców.
— ...
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty
19:09
Can't you see I need you right in front of me?
— The boogie town
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty
14:51
nie umiem z ciebie zrezygnować i to jest jak nóż w serce, który sama sobie wbijam coraz mocniej, a kiedy już mocniej się nie da wyciągam i wbijam w kolejne miejsce
— czasem w nocy myślę, zamiast spać /dontforgot, m.
Reposted fromdontforgot dontforgot viadusz dusz
14:38
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu. I wyjście z domu.. i herbata. 
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

June 30 2015

20:40
Bronił się przed przykrymi niespodziankami, zmuszając się do wyobrażania sobie najczarniejszych scenariuszy. Wolał przywoływać wizje zdrady i występku, niż doczekać dnia, w którym prawda niczym pocisk rozerwie na strzępy jego niewinne złudzenia.
— J. K. Rowling "Trafny wybór"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viacytaty cytaty
20:40
20:39
Czasem mam ochotę z Tobą porozmawiać, dowiedzieć się co u Ciebie i ponarzekać na życie.
Czasem mi jeszcze Ciebie brakuje.
Reposted fromprzeblyski przeblyski viacytaty cytaty
20:38
Mój mózg jest fabryką strachu. Produkuje  bzdury na skalę masową.
— R. Brett - "Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu"
Reposted fromnivea nivea viaSundaySmile SundaySmile
20:36
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viastrangespecters strangespecters
20:35
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl