Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

18:21
18:20

April 26 2017

06:13
4041 cafb
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaszaaatan szaaatan

April 25 2017

16:15
1637 40c1 500
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viakajagie kajagie
16:15

April 23 2017

20:01
7466 85eb
19:21

drakesideheaux:

Remembering u only got one life and you ain’t done shit but have depression 

Reposted fromfrlendzoned frlendzoned viaszaaatan szaaatan
19:21
19:14
Miłość nigdy nie jest zła. I tak jak powiedziałaś, nie jest wyborem. Ona po prostu się wydarza, a my jesteśmy wobec niej bezradni. 
— Jessica Khoury
Reposted fromiloveyou iloveyou
19:13

April 21 2017

18:36
W psychoterapii jest takie powiedzenie : albo ekspresja albo depresja.
— Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy nr 11
Reposted fromolewka olewka viaitmakesmecalm itmakesmecalm
18:36
Ale w życiu często TRZEBA być egoistą. To jest TWOJE życie, nie ludzi Cię otaczających, nie można w kółko patrzeć jak czują się inni. W Twoim życiu Ty musisz się czuć najlepiej.
— Inalion
Reposted fromnattsu nattsu viaitmakesmecalm itmakesmecalm
18:34
0774 8802 500
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viainsanedreamer insanedreamer

March 29 2017

15:01

March 28 2017

20:01
Musimy nauczyć się żyć chwilą obecną. Jeśli za często myślimy o przeszłości, męczymy siebie samych wyrzutami sumienia i rozżaleniem. Jeśli zbyt wiele oczekujemy od przyszłości, zaczynamy żyć w świecie iluzji. Jedyne, co jest naprawdę warte naszego trudu, to żyć pełnią życia tu i teraz...
— ''Wrócę po ciebie''
Reposted fromSalute Salute viaKahlua Kahlua

March 27 2017

20:54
9850 3500

Every f*cking time

Reposted frommyry myry viaretaliate retaliate
20:51
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
20:45
nie ma wszyscy i nie ma zawsze
— pani psycholog
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaKahlua Kahlua
20:43

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

20:43
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl