Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

15:01

March 28 2017

20:01
Musimy nauczyć się żyć chwilą obecną. Jeśli za często myślimy o przeszłości, męczymy siebie samych wyrzutami sumienia i rozżaleniem. Jeśli zbyt wiele oczekujemy od przyszłości, zaczynamy żyć w świecie iluzji. Jedyne, co jest naprawdę warte naszego trudu, to żyć pełnią życia tu i teraz...
— ''Wrócę po ciebie''
Reposted fromSalute Salute viaKahlua Kahlua

March 27 2017

20:54
9850 3500

Every f*cking time

Reposted frommyry myry viaretaliate retaliate
20:51
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
20:45
nie ma wszyscy i nie ma zawsze
— pani psycholog
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaKahlua Kahlua
20:43

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

20:43

March 29 2017

15:01

March 28 2017

20:01
Musimy nauczyć się żyć chwilą obecną. Jeśli za często myślimy o przeszłości, męczymy siebie samych wyrzutami sumienia i rozżaleniem. Jeśli zbyt wiele oczekujemy od przyszłości, zaczynamy żyć w świecie iluzji. Jedyne, co jest naprawdę warte naszego trudu, to żyć pełnią życia tu i teraz...
— ''Wrócę po ciebie''
Reposted fromSalute Salute viaKahlua Kahlua

March 27 2017

20:54
9850 3500

Every f*cking time

Reposted frommyry myry viaretaliate retaliate
20:51
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
20:45
nie ma wszyscy i nie ma zawsze
— pani psycholog
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaKahlua Kahlua
20:43

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

March 29 2017

15:01

March 28 2017

20:01
Musimy nauczyć się żyć chwilą obecną. Jeśli za często myślimy o przeszłości, męczymy siebie samych wyrzutami sumienia i rozżaleniem. Jeśli zbyt wiele oczekujemy od przyszłości, zaczynamy żyć w świecie iluzji. Jedyne, co jest naprawdę warte naszego trudu, to żyć pełnią życia tu i teraz...
— ''Wrócę po ciebie''
Reposted fromSalute Salute viaKahlua Kahlua

March 27 2017

20:54
9850 3500

Every f*cking time

Reposted frommyry myry viaretaliate retaliate
20:51
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
20:45
nie ma wszyscy i nie ma zawsze
— pani psycholog
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaKahlua Kahlua
20:54
9850 3500

Every f*cking time

Reposted frommyry myry viaretaliate retaliate
20:51
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl