Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2017

09:55
9572 8247 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viajnna jnna
09:53
2348 9b6a 500
Reposted fromlostdaemon lostdaemon viapffft pffft

September 10 2017

07:10
5885 9e5a 500
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream vialenirium lenirium
07:02

June 30 2017

06:37
1583 9f0d

June 29 2017

19:06
9996 e311 500
Pozdrawiamy wszystkie Ślązaczki. ;-)

June 26 2017

18:53
7164 691d 500
Reposted fromssozs ssozs viaszaaatan szaaatan
17:08
9038 dcb5 500
Reposted frommysoul mysoul viaitmakesmecalm itmakesmecalm
16:26
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viapnrdoravarga pnrdoravarga
16:10
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
16:10

Nobody said it was easy
It's such a shame for us to part
Nobody said it was easy
No one ever said it would be this hard
Oh, take me back to the start

— coldplay
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viawonderwall wonderwall
16:07
Miłość nie przynosi ze sobą cierpień. Cierpienie przynosi instynkt posiadania, który jest zaprzeczeniem miłości. 
— Antoine de Saint-Exupery
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaKahlua Kahlua
16:06
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKahlua Kahlua

June 06 2017

18:06
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viaitmakesmecalm itmakesmecalm
13:04
1003 3e6e 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viaitmakesmecalm itmakesmecalm

May 30 2017

05:40

May 25 2017

08:03
6887 c11c 500
Reposted fromgrobson grobson viajnna jnna

May 23 2017

19:51
5394 a362

mccoymostly:

laughoutloud-club:

Slayed alright

Have had this conversation.

Was epic.

19:49
6037 e7e6 500
19:45
  • me: *is left alone with my thoughts for more than two seconds*
  • me: the suffering begins
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl